Dokončení oplocení

09.03.2023

V zimních měsících jsme realizovali poslední část oplocení - rozhraní kurtů 4 - 6 / 7 - 9, úpravu chodníku u kurtu č.7, včetně odtoku dešťové vody