Dotace

V roce 2023 jsme získali dotaci

z dotačního titulu "Celoroční tenisovou činnost s dětmi a mládeží", děkujeme za podporu naší jednoty Plzeňskému kraji

z dotačního titulu "Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023" provozní dotaci, děkujeme za podporu naší jednoty městu Plzeň

z dotačního titulu "Dotační program v oblasti sportu" dotaci na Příměstský tábor, děkujeme za podporu naší jednoty Městskému obvodu Plzeň 2 - Slovany

V roce 2022 jsme získali dotaci 

z dotačního titulu "Celoroční tenisovou činnost s dětmi a mládeží", děkujeme za podporu naší jednoty Plzeňskému kraji

z dotačního titulu "Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2022" provozní dotaci, děkujeme za podporu naší jednoty městu Plzeň

z dotačního titulu "Dotační program v oblasti sportu" dotaci na Příměstský tábor, děkujeme za podporu naší jednoty Městskému obvodu Plzeň 2 - Slovany

V roce 2021 jsme získali dotaci

z dotačního titulu "Celoroční tenisovou činnost s dětmi a mládeží", děkujeme tímto za podporu naší jednoty Plzeňskému kraji

z dotačního titulu "Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2021" provozní dotaci, děkujeme za podporu naší jednoty městu Plzeň

V roce 2020 jsme získali dotaci 

z dotačního titulu "Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2020" provozní dotaci, děkujeme za podporu naší jednoty městu Plzeň

na rekonstrukci plotu kolem našeho areálu. Realizace proběhla na konci roku 2020 a na začátku roku 2021.

Dovolujeme si poděkovat za poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Plzeň na rekonstrukci plotu okolo našeho areálu.